Komitet Chemii Analitycznej PAN sponsoruje nagrody rzeczowe dla laureatów Olimpiady Chemicznej za najlepiej rozwiązane zadania laboratoryjne.

2012 Piotr Sawczyk (I LO w Katowicach; nauczyciele: mgr Zofia Lenart-Pawłowska, mgr inż. Sebastian Myśliwiec
i dr Kajetan Matuszek)
Paulina Mieldzioć (I LO w Białymstoku; nauczyciel: dr Izabela Dobrzyńska)