Nagroda sponsorowana przez firmę nLab za najlepszą rozprawę doktorską z elektrochemii

2023 Radosław Porada Funkcjonalizacja materiałów elektrodowych dla woltamperometrii związków organicznych z elementami standaryzacji i przetwarzania sygnałów, Uniwersytet Jagielloński. Promotorzy: prof. dr hab. Bogusław Baś, Akademia Górniczo-Hutnicza, dr hab. Jolanta Kochana

2022 Katarzyna Jedlińska - Nowe czujniki elektrochemiczne – projekty, charakterystyka i zastosowanie. Akademia Górniczo-HutniczaPromotor: prof. dr hab. Bogusław Baś

2022 Maria Madej - Nowe materiały funkcjonalne w czujnikach elektrochemicznych przeznaczonych do analiz biochemicznych. Uniwersytet Jagielloński. Promotorzy: dr hab. Jolanta Kochana, prof. UJ; prof. dr hab. Bogusław Baś (AGH)