Nagroda sponsorowana przez firmę nLab za najlepszą rozprawę doktorską z elektrochemii

2022 Katarzyna Jedlińska - Nowe czujniki elektrochemiczne – projekty, charakterystyka i zastosowanie. Akademia Górniczo-Hutnicza. Promotor: prof. dr hab. Bogusław Baś

Maria Madej - Nowe materiały funkcjonalne w czujnikach elektrochemicznych przeznaczonych do analiz biochemicznych. Uniwersytet Jagielloński. Promotorzy: dr hab. Jolanta Kochana, prof. UJ; prof. dr hab. Bogusław Baś (AGH)