Nagroda sponsorowana przez firmę Polygen za najlepszą rozprawę doktorską z chemii analitycznej

2024 Alicja SkibaZmienność sezonowa źródeł zanieczyszczeń pyłowych powietrza w Krakowie w okresie 2018-2019 w oparciu o badania składu chemicznego i izotopowegoAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Promotorzy: dr hab. Katarzyna Styszko, prof. AGH, prof. dr hab. inż. Kazimierz Różański, AGH; promotor pomocniczy: dr hab. inż. Lucyna Samek, prof. AGH

2023 Paweł Falkowski - Badanie wpływu architektury i budowy chipa na wybrane parametry analityczne metod wykorzystujących biosensory SPRI, Uniwersytet w Białystoku. Promotor: prof. dr hab. Ewa Gorodkiewicz

2022 Monika ŚmiełowskaNowe rozwiązania w analityce polibromowanych eterów difenylowych (PBDE) w próbkach o skomplikowanym składzie matrycy. Politechnika GdańskaPromotor: prof. dr hab. Bożena Zabiegała

2021 Tomasz Majchrzak -  A comprehensive analytical approach to assessing the quality of edible oils during the frying process using the electronic nose technique supported by real-time proton transfer reaction mass spectrometry. Politechnika Gdańska. Promotor: prof. dr hab. inż. Andrzej Wasik, promotor pomocniczy: dr inż. Tomasz Dymerski

2020 Joanna SmajdorWysokoczułe oznaczenia hormonów i sterydów metodami woltamperometrycznymi. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Promotor: dr hab. Robert Piech

2019 Justyna Węgiel Wytwarzanie i zastosowanie ceramicznych elektrod węglowych do oznaczania wybranych związków biologicznie czynnych. Uniwersytet Łódzki. Promotor: dr hab. Sławomira Skrzypek, prof. UŁ

2018 Marcin DąbrowskiMakroporowate warstwy przewodzących polimerów wdrukowywanych molekularnie (MIPs) jako elementy rozpoznające chemosensorów do selektywnego wykrywania wybranych substancji o znaczeniu biologicznym. Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk. Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Kutner

2017 Agnieszka Martyna - Differentiation of microtraces based on their features obtained using advanced instrumental analytical techniques, supported by chemometric tools and likelihood ratio approach for forensic purposes. Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie. Promotor: dr hab. Grzegorz Zadora, prof. IES

2016 Mariusz MarćNarzędzia analityczne do oceny jakości materiałów wewnętrznych i ich wpływ na środowisko wewnętrzne. Politechnika Gdańska. Promotor: dr hab. inż. Bożena Zabiegała

2015 Anna Pękal - Wpływ doboru procedury analitycznej na wyznaczanie właściwości antyutleniających próbek żywności. Uniwersytet Warszawski. Promotor: prof. dr hab. Krystyna Pyrzyńska