Nagroda sponsorowana przez firmę Polygen za najlepszą rozprawę doktorską z chemii analitycznej

2022 Monika ŚmiełowskaNowe rozwiązania w analityce polibromowanych eterów difenylowych (PBDE) w próbkach o skomplikowanym składzie matrycy. Politechnika GdańskaPromotor: prof. dr hab. Bożena Zabiegała

2021 Tomasz Majchrzak – A comprehensive analytical approach to assessing the quality of edible oils during the frying process using the electronic nose technique supported by real-time proton transfer reaction mass spectrometry. Politechnika Gdańska. Promotor: prof. dr hab. inż. Andrzej Wasik, promotor pomocniczy: dr inż. Tomasz Dymerski

2020 Joanna Smajdor Wysokoczułe oznaczenia hormonów i sterydów metodami woltamperometrycznymi. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Promotor: dr hab. Robert Piech

2019 Justyna Węgiel Wytwarzanie i zastosowanie ceramicznych elektrod węglowych do oznaczania wybranych związków biologicznie czynnych. Uniwersytet Łódzki. Promotor: dr hab. Sławomira Skrzypek, prof. UŁ

2018 Marcin Dąbrowski  Makroporowate warstwy przewodzących polimerów wdrukowywanych molekularnie (MIPs) jako elementy rozpoznające chemosensorów do selektywnego wykrywania wybranych substancji o znaczeniu biologicznym. Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk. Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Kutner

2017 Agnieszka MartynaDifferentiation of microtraces based on their features obtained using advanced instrumental analytical techniques, supported by chemometric tools and likelihood ratio approach for forensic purposes. Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie. Promotor: dr hab. Grzegorz Zadora, prof. IES

2016 Mariusz Marć  Narzędzia analityczne do oceny jakości materiałów wewnętrznych i ich wpływ na środowisko wewnętrzne. Politechnika Gdańska. Promotor: dr hab. inż. Bożena Zabiegała

2015 Anna Pękal – Wpływ doboru procedury analitycznej na wyznaczanie właściwości antyutleniających próbek żywności. Uniwersytet Warszawski. Promotor: prof. dr hab. Krystyna Pyrzyńska