Nagroda LECO Poland za najlepszą rozprawę doktorską w dziedzinie spektrometrii mas

2018 Justyna Walczak – Lipidomika – separacja i identyfikacja frakcji biologicznie aktywnej z wykorzystaniem sprzężonych technik separacyjnych. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Promotor: prof. dr hab. Bogusław Buszewski

2017 Paweł Pomastowski – Synteza i charakterystyka nanokompozytów bazujących na wiązaniu kationów metali z białkami. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Promotor: prof. dr hab. Bogusław Buszewski

2016 Magdalena Matczuk – Development of the Analytical Methodology for Investigations of the Anticancer Metallocomplexes Transportation under Simulated Physiological Conditions. Politechnika Warszawska. Promotorzy: prof. dr hab. inż. Maciej Jarosz, prof. dr hab. Zbigniew Czarnocki

2015 Rafal Typek – Transformacje kwasu chlorogenowego w procesie jego ekstrakcji z materiału roślinnego i produktów pochodnych. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Promotor: prof. dr hab. Andrzej L. Dawidowicz