przyznawana jest osobom o uznanym dorobku naukowym w dziedzinie spektrometrii atomowej, jak również o rozpoznawanym wkładzie organizacyjnym na rzecz polskiego środowiska spektroanalityków przez Komitet Chemii Analitycznej na podstawie nominacji Zespołu Spektrometrii Atomowej i Cząsteczkowej

 Nagroda Fijałkowskiego

2018 Prof. Henryk Matusiewicz, Poznań
Prof. Emilia Vassileva, Austria
2016 Prof. Ewa Bulska, Warszawa
Prof. Bernhard Welz, Brazylia
2015

nagrody nie przyznano

2013

Prof. Joanna Szpunar, Francja
Prof. René Van Grieken, Belgia

2011

Prof. Wiesław Żyrnicki, Wrocław

2010

Prof. Boris Lvov, Rosja

2009 

Prof. Rajmund Dybczyński, Warszawa
Prof. Tibor Kantor, Węgry

2007 

Prof. Adam Hulanicki, Warszawa  
Dr Gerhard Schlemmer, Niemcy

2005 

Prof. Leon Pszonicki, Warszawa
Prof. Philip Taylor, Belgia