Komitet Chemii Analitycznej PAN patronował najważniejszemu naukowemu czasopismu analitycznemu wydawanemu w Polsce:Chemia Analityczna (1956-2009).

Obecnie KChA współtworzy konsorcjum naukowe wydające międzynarodowe czasopismo analityczne Analytical and Bioanalytical Chemistry (ABC).

Komitet obejmuje swoim patronatem merytorycznym popularno-naukowy kwartalnikAnalityka – nauka i praktyka oraz serię wydawnictw monograficznych dotyczących różnorodnych aspektów współczesnej chemii analitycznej. 

MalamutAnalityka

 

Komitet obejmuje również swoim patronatem merytorycznym czasopismo branżowe Laboratorium – Przegląd Ogólnopolski".

Laboratorium logo 1.jpg


Opis dotychczas wydanych monografii znajduje się na stronie Wydawcy oraz na archiwalnych stronach KChA