Regulamin Nagrody 
za wyróżniającą się habilitację z dziedziny chemii analitycznej

  1. Komitet Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie, Pałac Kultury i Nauki, pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa, corocznie ustanawia Nagrodę za wyróżniającą się habilitację z dziedziny chemii analitycznej.
  2. Nagroda Komitetu Chemii Analitycznej PAN przyznawana jest pracownikom naukowym za wyróżniającą się habilitację z dziedziny chemii analitycznej, otrzymaną w roku poprzedzającym konkurs. Kandydatem do nagrody może być osoba, która uzyskała ten stopień naukowy przed ukończeniem 36 lat (granica wieku może być przesunięta w przypadku skorzystania z urlopu związanego z macierzyństwem lub przerwy w pracy spowodowanej względami zdrowotnymi).
  3. W danym roku kalendarzowym przyznawana jest tylko jedna Nagroda.
  4. Fundatorem Nagrody jest firma ALCHEM GRUPA Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu; 87-100 Toruń, ul. Polna 21.
  5. Zgłoszenia kandydatury do Nagrody może dokonać wyłącznie członek Komitetu Chemii Analitycznej PAN. Przedmiotem wniosku jest osiągnięcie naukowe przedłożone w celu uzyskania stopnia naukowego doktora habilitowanego.
  6. Wnioski są składane przez Kandydata z oficjalnym zgłoszeniem przez członka Komitetu Chemii Analitycznej PAN wyłącznie drogą elektroniczną w postaci pakietu plików przesłanego w określonym terminie w formie elektronicznej (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.). Wniosek powinien zawierać: list przewodni i opinię rekomendującego członka Komitetu Chemii Analitycznej PAN oraz dokumentację wystąpienia o nadanie stopnia doktora habilitowanego wraz z recenzjami, a także zgodę kandydata na przetwarzanie danych osobowych.
  7. Prezydium Komitetu Chemii Analitycznej PAN dokonuje wyboru kandydatury Laureata Nagrody zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym. W przypadku, gdy żadne osiągnięcie nie uzyska większości głosów, głosowanie powtarza się po wykluczeniu kandydatury ocenionej najniżej. Przy braku takiej większości w trzech kolejnych głosowaniach Prezydium KChA nie dokonuje wyboru kandydata do Nagrody w danym roku. Jeżeli do konkursu zostanie zgłoszone osiągnięcie, którego recenzentem był członek Prezydium KChA lub było opracowane w jednostce, w której jest zatrudniony zostaje on wyłączony z udziału w postępowaniu decydującym o przyznaniu Nagrody w danej edycji. W takich przypadkach Przewodniczący KChA PAN może wskazać i zaprosić do głosowania ekspertów spoza składu Prezydium. Nagrodę przyznaje Komitet Chemii Analitycznej PAN na wniosek Prezydium.
  8. Komitet Chemii Analitycznej może odstąpić od przyznania nagrody w danej edycji konkursu.
  9. Laureat jest zobowiązany do prezentacji treści nagrodzonych osiągnięć naukowych w formie 30‑minutowego wykładu podczas plenarnego zebrania KChA PAN.