Nagroda sponsorowana przez firmę Altium (dawnej Perlan Technologies) za najlepszą pracę związaną z rozwojem technik rozdzielania

2024 Paulina Gątarek - Oznaczanie wybranych metabolitów w płynach ustrojowych z wykorzystaniem technik chromatograficznych, Politechnika Łódzka. Promotor: prof. dr hab. inż. Joanna Kałużna-Czaplińska

2023 Marta Glinka - Application of liquid chromatography for the determination of aminoglycoside antibiotics and the development of polymer-based drug delivery systems for their controlled release, Politechnika Gdańska. Promotor: prof. dr hab. Andrzej Wasik

2022 Anna Król-Górniak - Nanokompozyty metal-białko; synteza, charakterystyka oraz zastosowanie. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Promotor: prof. dr hab. B. Buszewski

2021 Martyna Pajewska-Szmyt - Wpływ zanieczyszczeń środowiskowych na jakość mleka matki. Opracowanie innowacyjnych sorbentów i kropek kwantowych jako narzędzie analityczne w przygotowaniu próbek. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Promotor: prof. dr hab. Renata Gadzała-Kopciuch

2020 Agnieszka Żuchowska - Badania nad zastosowaniem pochodnych grafenu w terapii przeciwnowotworowej z wykorzystaniem przepływowych systemów typu Lab-on-a-Chip. Politechnika Warszawska. Promotor: prof. dr hab. inż. Zbigniew Brzózka 

2019 Justyna Piechocka - Wysokosprawna chromatografia cieczowa wybranych pochodnych endogennych tioli. Uniwersytet Łódzki. Promotor: prof. dr hab. Rafał Głowacki

2018 Monika Marcinkowska - Wielopierwiastkowa analiza specjacyjna wody zaawansowaną techniką sprzężoną HPLC/ICP-DRC-MS. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Promotor: prof. dr hab. Danuta Barałkiewicz

2017 Paweł Nowak - Novel bioanalytical methods using the capillary electrophoresis technique. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Promotor: prof. dr hab. Paweł Kościelniak

2016 Magdalena Buszewska-Forajta Identyfikacja składników odwłoka owadów z rodziny szarańczowatych w oparciu o przesłanki etnofarmakologiczne. Gdański Uniwersytet Medyczny. Promotor: prof. dr hab. Roman Kaliszan 

2015 Małgorzata Szultka-Młyńska - Badanie produktów metabolizmu leków nowej generacji za pomocą mikroekstrakcyjnych technik przygotowania próbek w połączeniu z LC MS. Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Promotor: prof. dr. hab. Bogusław Buszewski

2014 Sylwia Magiera - Opracowanie metod oznaczania mieszanin wybranych związków polifenolowych, wybranych leków oraz ich metabolitów i ich aplikacje. Politechnika Śląska. Promotor: prof. dr hab. Irena Staneczko-Baranowska

2013 Paweł Olszowy - Synteza, charakterystyka i zastosowanie polimerowych filmów sorpcyjnych z nanoporowatą strukturą. Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Promotor: prof. dr hab. Bogusław Buszewski

2012 Szymon Bocian - Opis mechanizmu retencji w wysokosprawnej chromatografii cieczowej z wykorzystaniem wielkoskładnikowych hydroorganicznych faz ruchomych. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Promotor: prof. dr hab. Bogusław Buszewski

2011 Łukasz Jedynak - Specjacja arsenu w roślinach. Uniwersytet Warszawski. Promotor: prof. dr hab. Jerzy Golimowski