Nagroda sponsorowana przez firmę Merck za najlepszą rozprawę doktorską z chemii analitycznej

2014 Sylwia Król  Lotne i średniolotne związki organiczne jako istotny parametr w ocenie jakości powietrza wewnętrznego. Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny. Promotor: Prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik

2013 Agata Kowalczyk – Udoskonalenie warstwy modyfikującej elektrodę i detekcji procesu hybrydyzacji w biosensorach DNA. Uniwersytet Warszawski. Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Stojek

2012 Beata Rozum – Badania analityczne immobilizowanej apofosfatazy alkalicznej jako bioreceptora jonów cynku. Uniwersytet Warszawski. Promotor: prof. dr hab. Robert Koncki

2011 Barbara Kowalewska – Elektrody modyfikowane warstwami kompozytowymi o właściwościach bio-elektrokatalitycznych. Uniwersytet Warszawski. Promotor: prof. dr hab. Paweł Kulesza

2010 Sylwia Studińska – Oznaczanie cieczy jonowych w próbkach biologicznych i środowiskowych za pomocą łączonych technik chromatograficznych. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Promotor: prof. dr hab. Bogusław Buszewski

2009 Rafał Ruzik – Zastosowanie technik sprzężonych do badania mechanizmu akumulacji metali przez rośliny. Politechnika Warszawska. Promotor: prof. dr hab. inż. Ryszard Łobiński

2008 Patrycja Ciosek – Zastosowanie matryc sensorów potencjometrycznych do klasyfikacji próbek ciekłych. Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny. Promotor: dr hab. inż. Wojciech Wróblewski

2007 Łukasz Tymecki – Sitodrukowane ogniwa do pomiarów potencjometrycznych. Wydział Chemii Uniwersytet Warszawski. Promotor: dr hab. Robert Koncki

2006 Mirosława Zydroń – Chromatografia cieczowa w analizie amin biogennych, metyloksantyn i ich metabolitów. Politechnika Śląska, Wydział Chemiczny. Promotor: prof. dr hab. Irena Staneczko-Baranowska

2005 Krzysztof Kilian – Zastosowanie ligandów porfirynowych do zatężania I rozdzielania jonów metali. Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii. Promotor: dr hab. Krystyna Pyrzyńska, prof. UW

2004 Agnieszka Kraj – Neuroprzekaźniki w ośrodkowym układzie nerwowym – identyfikacja i funkcja. Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii. Promotor: prof. dr hab. Jerzy Silberring

2003 Izabela Wiater-Protas – Badanie procesów tworzenia się dioksyn w fazie gazowej oraz opracowanie metod ich oznaczania w materiałach środowiskowych. Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii. Promotor: prof. dr hab. Andrzej Parczewski

2002 Magdalena Biesaga – Zastosowanie porfirynowych faz stacjonarnych w wysokosprawnej chromatografii cieczowej. Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii. Promotor: prof. dr hab. Marek Trojanowicz

2001 Wioleta Maruszak – Cyklodekstryny jako modyfikatory rozdziałów amin i jonów nieorganicznych metodą elektroforezy kapilarnej. Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii. Promotor: prof. dr hab. Marek Trojanowicz

2000 Monika Asztemborska – Supramolekularne kompleksowanie monoterpenoidów przez cyklodekstryny – wykorzystanie w chromatografii gazowej. Instytut Chemii Fizycznej PAN. Promotor: prof. dr hab. Danuta Sybilska

1999 Waldemar Krawczyk – Chemometria w kryminalistycznej analizie amfetaminy. Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii. Promotor: prof. dr hab. Andrzej Parczewski