Prace doktorskie, habilitacje i profesury w chemii analitycznej w 2013 roku

Nauczanie chemii analitycznej w Polsce I

Nauczanie chemii analitycznej w Polsce II

Nauczanie chemii analitycznej w Polsce III

Nauczanie chemii analitycznej w Polsce IV