Nagroda sponsorowana przez firmę Alchem za wyróżniającą się habilitację z dziedziny chemii analitycznej

2022 - dr hab. inż. Magdalena Matczuk - Metodyki charakteryzowania metalonanocząstek o potencjalnym zastosowaniu medycznym z użyciem spektrometrii mas z jonizacją w plazmie sprzężonej indukcyjnie, Politechnika Warszawska

2021 – dr hab. Łukasz Półtorak - Elektrochemiczne badania wybranych związków z grupą aminową na niemodyfikowanych oraz modyfikowanych spolaryzowanych granicach fazowych typu ciecz-ciecz,  Uniwersytet Łódzki

2020 - dr hab. inż. Marcin Poręba - Opracowanie technologii selektywnej wizualizacji enzymów proteolitycznych w aktywomie, Politechnika Wrocławska

2019 - dr hab. inż. Justyna Płotka-Wasylka - Określenie jakości wyrobów winiarskich produkcji krajowej w odniesieniu do zawartości wybranych amin biogennych oraz parametrów fizykochemicznych z poszanowaniem zasad Zielonej Chemii, Politechnika Gdańska

2018 - dr hab. inż. Marek Tobiszewski - Opracowanie narzędzi służących do oceny uciążliwości środowiskowej procedur analitycznych i rozpuszczalników, Politechnika Gdańska

2017 - dr hab. Szymon Bocian - Opis zjawisk powierzchniowych w chromatografii cieczowej z wykorzystaniem nowej generacji chemicznie związanych faz stacjonarnych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu