Nagroda Naukowa sponsorowana przez firmę SHIM-POL A.M. Borzymowski
za wybitne osiągnięcie w zakresie chemii analitycznej

2022 -  prof. dr hab. inż. Zbigniew Brzózka - Zminiaturyzowane platformy bioanalityczne (mikrosystemy "Cell - on -a -Chip") do zastosowań w opracowywaniu leków, biologii komórki, wczesnej diagnostyce chorób metabolicznych i kardiologicznych - w kierunku medycyny spersonalizowanej opartej na podejściu teranostycznym, Politechnika Warszawska  – nagroda indywidulana

2021 - dr hab. Renata Wietecha-Posłuszny, prof. UJ - Metodyki przygotowania materiału biologicznego do badań analitycznych oraz metody oceny ich zieloności,  Uniwersytetu Jagiellońskiego  – nagroda indywidulana

2020 - prof. dr hab. Piotr Stepnowski - Opracowanie i rozwój niekonwencjonalnych metod separacyjnych oraz technik analitycznych do oznaczania mikrozanieczyszczeń środowiska, związków chemicznych separowanych z owadów oraz kwasów tłuszczowych w tkankach ludzkich i liniach komórkowych, Uniwersytet Gdański – nagroda indywidulana

2019 - dr Magdalena Skoczylas, prof. dr hab. Tomasz Bączek, prof. dr hab. Roman Kaliszan, prof. dr hab. Buszewski Buszewski - Column characterizacion and selection systems in reversed - phase high-performance liquid chromatography, Chemical Reviews 119 ( 2019 ) 3674–3729. Praca przeglądowa (IF=54,3), Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - nagroda zespołowa

2018 - prof. dr hab. inż. Agata Kot-Wasik, dr inż. Paweł Kubica, prof. dr hab. inż. Andrzeja Wasik, dr inż. Justyna Aszyk - New approach for e-cigarette aerosol collection by an original automatic aerosol generator utilizing melt-blown non-woven fabric, Analytica Chimica Acta, 1038 (2018) 67-78. Politechnika Gdańska – nagroda zespołowa

2017 dr hab. inż. Piotra Jamróz, Cykl czterech prac oryginalnych i jednej przeglądowej w znakomitych czasopismach analitycznych i dotyczących nowego mikroźródła wzbudzania dla spektrometrii atomowej, mianowicie wyładowania jarzeniowego w układzie otwartym w powietrzu  pod ciśnieniem atmosferycznym, Politechnika Wrocławska – nagroda indywidulana