Nagroda sponsorowana przez firmę Anchem za najlepszą rozprawę doktorską w dziedzinie spektrometrii mas

2023 Katarzyna Nalazek-Rudnicka - Advanced techniques of mass spectrometry for verification of the quality and authenticity of the food products, Politechnika Gdańska. Promotor: prof. dr hab. inż. Andrzej Wasik

2022 Justyna Wojcieszek Badania nanocząstek metali /tlenków metali i ich przemian w roślinach z użyciem technik spektrometrii mas. Politechnika Warszawska. Promotor: prof. dr hab. Maciej Jarosz; promotor pomocniczy: dr hab. Lena Ruzik

2021 Dorota Garwolińska - The application of novel analytical techniques for metabolomics analysis of human breast milk samples, Politechnika GdańskaPromotor: prof. dr hab. inż. Agata Kot-Wasik

2020 Justyna Aszyk - Analityka składu płynów do e-papierosów i wytwarzanych z aerozoli. Politechnika Gdańska. Promotor: prof. dr hab. inż. Agata-Kot Wasik