Nagroda sponsorowana przez firmę Tusnovic za osiągnięcie z zakresu bioanalityki i miniaturyzacji

2024 Łukasz Ołdak - Oznaczanie potencjalnie charakterystycznych białek prozapalnych i proangiogennych jako nowy obszar rozwoju matrycowych bioczujników SPRi, Uniwersytet w Białymstoku. Promotor: prof. dr hab. Ewa Gorodkiewicz