Zgromadzenie Ogólne Polskiej Akademii Nauk w dniach 2-3 grudnia 2021 r. (podczas 145 sesji) dokonało wyboru prof. dra hab. Bogusława Buszewskiego na członka rzeczywistego PAN oraz prof. dra hab. Piotra Stepnowskiego na członka korespondenta PAN.

 BB PS

Uroczystość wręczenia aktu powołania zaplanowane jest na dzień 18 stycznia 2022 r. o godz. 11:00 w Sali Lustrzanej w Pałacu Staszica w Warszawie.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!