Dzień 28 września 2021 roku, to dzień 70-tych urodzin wybitnego naukowca, promotora miasta i uniwersytetu, prof. dr hab. Bogusława Buszewskiego. Dla uczczenia tego okrągłego Jubileuszu podczas Forum Inteligentnego Rozwoju, które miało miejsce w Hotelu Copernicus, odbył się benefis prof. Bogusława. Buszewskiego. Spotkanie zgromadziło liczne grono władz samorządowych i środowiska naukowego.