Prof. dr hab. Piotr Stepnowski został wybrany przez Uczelniane Kolegium Elektorów na nowego rektora Uniwersytetu Gdańskiego.

Serdeczne gratulacje i życzenia wszelkiej pomyślności oraz sukcesów w pełnieniu tak ważnej i zaszczytnej misji.

Stepnowski