Nagroda sponsorowana przez firmę Perlan Technologies za najlepszą pracę związaną z rozwojem technik rozdzielania

2022 Anna Król-Górniak - Nanokompozyty metal-białko; synteza, charakterystyka oraz zastosowanie. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Promotor: prof. dr hab. B. Buszewski

2021 Martyna Pajewska-Szmyt – Wpływ zanieczyszczeń środowiskowych na jakość mleka matki. Opracowanie innowacyjnych sorbentów i kropek kwantowych jako narzędzie analityczne w przygotowaniu próbek. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Promotor: prof. dr hab. Renata Gadzała-Kopciuch

2020 Agnieszka ŻuchowskaBadania nad zastosowaniem pochodnych grafenu w terapii przeciwnowotworowej z wykorzystaniem przepływowych systemów typu Lab-on-a-Chip. Politechnika Warszawska. Promotor: prof. dr hab. inż. Zbigniew Brzózka 

2019 Justyna Piechocka - Wysokosprawna chromatografia cieczowa wybranych pochodnych endogennych tioli. Uniwersytet Łódzki. Promotor: prof. dr hab. Rafał Głowacki

2018 Monika MarcinkowskaWielopierwiastkowa analiza specjacyjna wody zaawansowaną techniką sprzężoną HPLC/ICP-DRC-MS. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Promotor: prof. dr hab. Danuta Barałkiewicz

2017 Paweł NowakNovel bioanalytical methods using the capillary electrophoresis technique. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Promotor: prof. dr hab. Paweł Kościelniak

2016 Magdalena Buszewska-Forajta – Identyfikacja składników odwłoka owadów z rodziny szarańczowatych w oparciu o przesłanki etnofarmakologiczne. Gdański Uniwersytet Medyczny. Promotor: prof. dr hab. Roman Kaliszan 

2015 Małgorzata Szultka-Młyńska – Badanie produktów metabolizmu leków nowej generacji za pomocą mikroekstrakcyjnych technik przygotowania próbek w połączeniu z LC MS. Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Promotor: prof. dr. hab. Bogusław Buszewski

2014 Sylwia Magiera – Opracowanie metod oznaczania mieszanin wybranych związków polifenolowych, wybranych leków oraz ich metabolitów i ich aplikacje. Politechnika Śląska. Promotor: prof. dr hab. Irena Staneczko-Baranowska

2013 Paweł Olszowy – Synteza, charakterystyka i zastosowanie polimerowych filmów sorpcyjnych z nanoporowatą strukturą. Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Promotor: prof. dr hab. Bogusław Buszewski

2012 Szymon Bocian – Opis mechanizmu retencji w wysokosprawnej chromatografii cieczowej z wykorzystaniem wielkoskładnikowych hydroorganicznych faz ruchomych. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Promotor: prof. dr hab. Bogusław Buszewski

2011 Łukasz Jedynak – Specjacja arsenu w roślinach. Uniwersytet Warszawski. Promotor: prof. dr hab. Jerzy Golimowski