Zespół Analityki Żywności, Surowców i Produktów Żywnościowych arrow left orange

Prof. dr hab. inż. Piotr Wieczorek, Uniwersytet Opolski, Opole - przewodniczący
Dr hab. Magdalena Biesaga, Uniwersytet Warszawski, Warszawa
Prof. dr hab. Maria Borawska, Uniwersytet Medyczny, Białystok
Dr hab. Małgorzata Grembecka, Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk
Dr hab. Łukasz Haliński, Uniwersytet Gdański, Gdańsk
Dr hab. Beata Janoszka, Śląski Uniwersytet Medyczny, Zabrze
Dr hab. Izabela Jasicka-Misiak, prof. UO, Uniwersytet Opolski, Opole
Prof. dr hab. inż. Henryk Jeleń, czł. koresp. PAN, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań
Dr hab. inż. Renata Jędrzejczak, prof. IBPRS, Instytut Biotechnologii Żywności Przemysłu Spożywczego, Warszawa
Dr hab. Joanna Kozak, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
Dr hab. Piotr Kuś, Uniwersytet Medyczny, Wrocław
Dr hab. Barbara Agata Leśniewska, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok
Dr hab. Magdalena Ligor, prof. UMK, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń
Prof. dr hab. Piotr Minkiewicz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn
Prof. dr hab. Piotr Młynarz, Politechnika Wrocławska, Wrocław
Dr hab. n. farm. Anna Oniszczuk, prof. UML, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Lublin
Dr hab. inż. Justyna Płotka-Wasylka, prof. PG, Politechnika Gdańska, Gdańsk
Dr hab. inż. Robert Piech, prof. AGH, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
Prof. dr hab. Dariusz Piesik, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, Bydgoszcz
Prof. dr hab. inż. Paweł Pohl, Politechnika Wrocławska, Wrocław
Dr hab. inż. Lena Daria Ruzik, Politechnika Warszawska, Warszawa
Dr hab. n. farm. Katarzyna Socha, Uniwersytet Medyczny w Bialymstoku, Białystok
Dr inż. Michał Sójka, Politechnika Łódzka, Łódź
Dr hab. Zbigniew Sroka, prof. UM, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wrocław
Prof. dr hab. Piotr Szefer, Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk
Prof. dr hab. inż. Antoni Szumny, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wrocław
Dr hab. Mariusz Urbaniak, prof. UJK, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce
Dr hab. Dorota Wianowska, prof. UMCS, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin