Strona główna >> XI Polska Konferencja Chromatograficzna

XI Polska Konferencja Chromatograficzna

24th International Symposium on Electro- and Liquid Phase-Separation Techniques (http://www.itp2017.com/website/ ) oraz XI Polska Konferencja Chromatograficzna (http://www.pkchrom2017.pl/) w hotelu Sheraton w Sopocie w dniach 10-13 września 2017 r. 

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Prof. dr hab. Michał Markuszewski oraz Prof. dr hab. Roman Kaliszan z Katedry Biofarmacji i Farmakodynamiki, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Gdański Uniwersytet Medyczny serdecznie zapraszają do uczestnictwa i zaprezentowania najnowszych krajowych osiągnięć w dziedzinie metod separacyjnych.