Nagrody Polygen

Nagroda sponsorowana przez firmę Polygen za najlepszą rozprawę doktorską z chemii analitycznej:

2018 Marcin Dąbrowski  Makroporowate warstwy przewodzących polimerów wdrukowywanych molekularnie (MIPs) jako elementy rozpoznające chemosensorów do selektywnego wykrywania wybranych substancji o znaczeniu biologicznym, Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk. Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Kutner

2017 Agnieszka MartynaDifferentiation of microtraces based on their features obtained using advanced instrumental analytical techniques, supported by chemometric tools and likelihood ratio approach for forensic purposes, Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie. Promotor: dr hab. Grzegorz Zadora, prof. IES

2016 Mariusz Marć  Narzędzia analityczne do oceny jakości materiałów wewnętrznych i ich wpływ na środowisko wewnętrzne, Politechnika Gdańska. Promotor: dr hab. inż. Bożena Zabiegała

2015 Anna Pękal – Wpływ doboru procedury analitycznej na wyznaczanie właściwości antyutleniających próbek żywności, Uniwersytet Warszawski. Promotor: prof. dr hab. Krystyna Pyrzyńska