Kontakt


Komitet Chemii Analitycznej

Polskiej Akademii Nauk

Wydział Chemii, Katedra Chemii Środowiska i Bioanalityki
Uniwersytet Mikołaja Kopernika

ul. Gagarina 7
87-100 Toruń

  


Prezydium Komitetu:

przewodniczący :

prof. dr hab. Bogusław BUSZEWSKI, bbusz@chem.umk.pl

honorowy przewodniczący:

prof. dr hab. Adam HULANICKI, (czł. koresp. PAN), ahulan@chem.uw.edu.pl

wiceprzewodniczący:

prof. dr hab. Beata GODLEWSKA-ŻYŁKIEWICZ,bgodlew@uwb.edu.pl

prof. dr hab. Piotr STEPNOWSKIpiotr.stepnowski@ug.edu.pl

sekretarz naukowy:

dr hab. Renata GADZAŁA-KOPCIUCH, prof. UMK, rgadz@chem.umk.pl

skarbnik:

dr hab. Sławomira SKRZYPEK, prof. UŁ, skrzypek@uni.lodz.pl

członkowie:

prof. dr hab. Maciej JAROSZ, mj@ch.pw.edu.pl

prof. dr hab. Paweł KOŚCIELNIAK, koscieln@chemia.uj.edu.pl

prof. dr hab. Irena STANECZKO-BARANOWSKAIrena.Baranowska@polsl.pl

prof. dr hab. Wiesław WASIAK, wasiakw@amu.edu.pl


Członkowie Komitetu:

dr hab. inż. Aleksander ASTELprof. APastel@apsl.edu.pl

prof. dr hab. inż. Marek BIZIUK, marek.biziuk@pg.gda.pl

prof. dr hab. Danuta BARAŁKIEWICZ, danutaba@amu.edu.pl

prof. dr hab. Zbigniew BRZÓZKA, brzozka@ch.pw.edu.pl

Prof. dr hab. Ewa BULSKA, ebulska@chem.uw.edu.pl

prof. dr hab. Witold CIESIELSKI, ciesielski@uni.lodz.pl

prof. dr hab. Ryszard DOBROWOLSKI, rdobrow@hermes.umcs.lublin.pl

prof. dr hab. Janusz GOŁAŚ, jgolas@agh.edu.pl

prof. dr hab. inż. Adam GROCHOWALSKI, agrochow@chemia.pk.edu.pl

dr hab. Maria KAŁA, prof. IESmkala@ies.krakow.pl

prof. dr hab. Mieczysław KOROLCZUK, mieczyslaw.korolczuk@umcs.lublin.pl

prof. dr hab. Piotr KONIECZKA, piotr.konieczka@pg.gda.pl

prof. dr hab. Władysław W. KUBIAK, kubiak@agh.edu.pl

dr hab. Rajmund MICHALSKI, prof. IPIŚ PAN, rajmund.michalski@ipis.zabrze.pl

prof. dr hab. inż. Jacek NAMIEŚNIK, chemanal@pg.gda.pl

prof. dr hab. Krystyna PYRZYŃSKA, kryspyrz@chem.uw.edu.pl

prof. dr hab. Bogdan SKWARZEC, bogdan.skwarzec@ug.edu.pl

prof. dr hab. Piotr SZEFER, pszef@gumed.edu.pl

prof. dr hab. Kazimierz SZYMAŃSKI, kazimierz.szymanski@tu.koszalin.pl

prof. dr hab. inż. Małgorzata SZYNKOWSKA, malgorzata.szynkowska@p.lodz.pl

prof. dr hab. Monika WAKSMUNDZKA-HAJNOS, monika.hajnos@umlub.pl