Strona główna >> Doctor Honoris Causa

Doctor Honoris Causa

Szanowni Państwo,
Członkowie Komitetu Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk,

Mam ogromną przyjemność i zaszczyt poinformować, że Senat Uniwersytetu w Białymstoku na wniosek Rady Wydziału Biologiczno-Chemicznego UwB podjął uchwałę o nadaniu tytułu doctor honoris causa profesorowi dr hab. Adamowi Hulanickiemu, wieloletniemu przewodniczącemu, a obecnie honorowemu przewodniczącemu Komitetu Chemii Analitycznej PAN oraz profesorowi dr hab. Zbigniewowi Galusowi, członkowi honorowemu Komitetu Chemii Analitycznej PAN 

W ten sposób UwB chce docenić wkład, jaki wnieśli Ci światowej sławy uczeni w rozwój nauk chemicznych, a także uniwersyteckiej chemii na Uniwersytecie w Białymstoku. Profesorowie Adam Hulanicki i Zbigniew Galus od początku wspierali Instytut Chemii UwB swoim doświadczeniem dydaktycznym i naukowym. Zaangażowali się w prowadzenie pierwszych prac magisterskich zrealizowanych na kierunku chemia, a później byli promotorami i recenzentami wielu następnych. Mieli ogromny wpływ na tematykę badawczą podejmowaną w takich dziedzinach jak chemia analityczna i elektrochemia. Pod kierunkiem profesora Adama Hulanickiego powstały trzy doktoraty naszych pracowników. Profesor Zbigniew Galus również był promotorem rozpraw doktorskich trzech pracowników Instytutu Chemii. Z Jego inicjatywy w 1992 roku odbył się w Białymstoku bardzo udany Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego.

Uroczystość nadania tytułu doctor honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku odbędzie się w dniu 18 maja 2017 o godzinie 11.00 w Auli Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu w Białymstoku na terenie Kampusu Uniwersytetu przy ul. K. Ciołkowskiego 1.

Serdecznie zapraszam Państwa do wzięcia udziału w uroczystości

Prof. Beata Godlewska-Żyłkiewicz

Dziekan Wydziału Biologiczno-Chemicznego UwB