Thematic groups

 

Forensic and Toxicological Analysis – Head: dr hab Maria Kała, prof. IES

Environmental Analysis – Head: prof. dr hab. Wiesław Wasiak

Food Analysis – Head: prof. dr hab. Piotr Szefer

Pharmaceutical, Biomedical and Natural Products Analysis – Head: prof. dr hab. Monika Waksmundzka-Hajnos

Spectral Analysis – Head: prof. dr hab. Ewa Bulska

Miniaturization and Trace Analysis – Head: prof. dr hab. Zbigniew Brzózka

Automation and Robotics of analytical Methods - Head: prof. dr hab. Paweł Kościelniak

Chemometrics and Chemical Metrology – Head: prof. dr hab. Danuta Barałkiewicz

Chromatography and Related Techniques – Head:  prof. dr hab. Bogusław Buszewski

Electroanalysis – Head:  prof. dr hab. Władysław Kubiak

Didactics of Analytical Chemistry – Head: prof. dr hab. Marek Biziuk


 

 

 

Zespół Analityki Sądowej i Toksykologicznej [www] [do góry]

Dr hab. Maria Kała, prof. IES, Instytut Ekspertyz Sądowych, Kraków (przewodnicząca)
Dr hab. Dariusz Zuba, Instytut Ekspertyz Sądowych, Kraków (zastępca przewodniczącego)
Dr Wojciech Lechowicz, Instytut Ekspertyz Sądowych, Kraków (sekretarz)
Dr Szymon Bocian, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
Dr Piotr Burda, Konsultant Krajowy ds. Toksykologii Klinicznej, Warszawa
Dr hab. Grzegorz Buszewicz, Uniwersytet Medyczny, Lublin
Prof. dr hab. inż. Adam Grochowalski, Politechnika Krakowska, Kraków
Prof. dr hab. Janina Zięba-Palus, Instytut Ekspertyz Sądowych, Kraków
Prof. dr hab. Jadwiga Szymańska, Uniwersytet Medyczny, Łódź
Prof. dr hab. Małgorzata Szynkowska, Politechnika Łódzka, Łódź
Dr Marcin Zawadzki, Uniwersytet Medyczny, Wrocław

 

Zespół Analityki Środowiskowej [www] [do góry]

Prof. dr hab. Wiesław Wasiak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań (przewodniczący)
Prof. dr hab. Kazimierz Szymański, Politechnika Koszalińska, Koszalin (zastępca przewodniczącego)
Dr Rafał Wawrzyniak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań (sekretarz)
Prof. dr hab. Franciszek Buhl, Uniwersytet Śląski, Katowice
Prof. dr hab. inż. Katarzyna Chojnacka, Politechnika Wrocławska 
Dr hab. Marianna Czaplicka, Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice
Dr hab. Andrzej Gierak, prof. UJK, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce
Prof. dr hab. Elżbieta Kalisińska, Pomorski Uniwersytet Medyczny, Szczecin
Dr hab. Mariusz Kluska, prof. UPH, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, Siedlce
Dr Jolanta Kochana, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
Dr hab. Przemysław Kosobucki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
Prof. dr hab. inż. Agata Kot-Wasik, Politechnika Gdańska, Gdańsk
Prof. dr hab. Teresa Kowalska, Uniwersytet Śląski, Katowice
Prof. dr hab. Janina Lulek, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, Poznań
Prof. dr hab. Barbara Maliszewska-Kordybach, Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa, Puławy
Dr hab. Rajmund Michalski, prof. IPIŚ PAN, Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska, PAN, Zabrze
Dr hab. Przemysław Niedzielski, prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
Prof. dr hab. Irena Staneczko-Baranowska, Politechnika Śląska, Gliwice
Dr hab. inż. Katarzyna Połeć-Pawlak, prof. PW, Politechnika Warszawska, Warszawa
Dr hab. inż. Stanisław Popiel, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa
Dr hab. inż. Robert Sidełko, Politechnika Koszalińska, Koszalin
Dr inż. Tadeusz Sobczyński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Prof. dr hab. inż. Bogdan Zygmunt, Politechnika Gdańska, Gdańsk
 

Zespół Analityki Żywności [www] [do góry]

Prof. dr hab. Piotr Szefer, Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk (przewodniczący)
Prof. dr hab. Anna Lebiedzińska, Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk (zastępca przewodniczącego)
Dr inż. Małgorzata Grembecka, Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk (sekretarz)
Prof. dr hab. inż. Ryszard Amarowicz, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN, Olsztyn
Dr hab. inż. Agnieszka Bartoszek-Paczkowska, Politechnika Gdańska, Gdańsk
Dr hab. Jerzy Bertrandt, prof. WIHiE, Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii, Warszawa
Prof. dr hab. Jadwiga Biernat, Uniwersytet Przyrodniczy, Wrocław
Prof. dr hab. Maria Borawska, Uniwersytet Medyczny, Białystok
Prof. dr hab. Ludwik Czerwiecki, Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, Warszawa
Dr hab. Grażyna Duda, prof. UM, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, Poznań
Prof. dr hab. Halina Grajeta, Uniwersytet Medyczny, Wrocław
Dr hab. inż. Renata Jędrzejczak, prof. IBPRS, Instytut Biotechnologii Żywności Przemysłu Spożywczego, Warszawa
Prof. dr hab. Kazimierz Karłowski, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-Państwowy Zakład Higieny, Warszawa
Prof. dr hab. Zbigniew Krejpcio, Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
Prof. dr hab. Hanna Kunachowicz, Instytut Żywności i Żywienia, Warszawa
Dr hab. Magdalena Ligor, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
Dr hab. Zbigniew Marzec, Uniwersytet Medyczny, Lublin
Prof. dr hab. Piotr Przybyłowski, Akademia Morska, Gdynia
Prof. dr hab. Juliusz Przysławski, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, Poznań
Dr inż. Lena Ruzik, Politechnika Warszawska, Warszawa
Prof. dr hab. Krystyna Skibniewska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn
Prof. dr hab. Regina Skorupska-Olędzka, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa
Dr hab. Aleksandra Szydłowska-Czerniak, prof. UMK, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
Dr hab. Andrzej Tokarz, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa
Prof. dr hab. Bogumiła Urbanek-Karłowska, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny, Warszawa
Prof. dr hab. Maria Wardas, Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice
Prof. dr hab. Anna Wędzisz, Uniwersytet Medyczny, Łódź
Prof. dr hab. Zofia Zachwieja, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 
Prof. dr hab. Alicja Żechałko-Czajkowska, Uniwersytet Przyrodniczy, Wrocław

 

Zespół Analizy Farmaceutycznej, Biomedycznej i Produktów Naturalnych [www] [do góry] 

Prof. dr hab. Monika Waksmundzka-Hajnos, Uniwersytet Medyczny, Lublin (przewodnicząca)
Prof. dr hab. Tomasz Bączek, Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk
Prof. dr hab. Bogusław Buszewski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
Dr hab. Irena Choma, prof. UMCS, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
Dr hab. Izabela Fecka, Uniwersytet Medyczny, Wrocław
Prof. dr hab. Anna Gumieniczek, Uniwersytet Medyczny, Lublin
Dr Mirosław Hawrył, Uniwersytet Medyczny, Lublin
Dr hab. Urszula Hubicka, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
Dr Agnieszka Jóźwiak, Herbapol S.A., Lublin
Dr hab. Jacek Lipok, prof. UO, Uniwersytet Opolski, Opole
Dr inż. Sylwia Magiera, Politechnika Śląska, Gliwice
Prof. dr hab. Adam Matkowski, Uniwersytet Medyczny, Wrocław
Prof. dr hab. Elżbieta Mikiciuk-Olasik, Uniwersytet Medyczny, Łódź
Dr hab. Alicja Nowaczyk, Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Bydgoszcz
Prof. dr hab. Izabela Nowak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
Prof. dr hab. Jadwiga Renata Ochocka, Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk
Dr hab. Monika Olszewska, Uniwersytet Medyczny, Łódź
Prof. dr. hab. Halina Ostrowska, Uniwersytet Medyczny, Białystok
Prof. dr hab. Jerzy Pałka, Uniwersytet Medyczny, Białystok
Dr hab. Tomasz Pawiński, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa
Prof. dr hab. Maciej Pawłowski, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
Prof. dr hab. Irena Staneczko-Baranowska, Politechnika Śląska, Gliwice
Dr hab. Sylwia Studzińska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
Dr Mateusz Szalka, ICN Polfa Rzeszów S.A.
Dr hab. Michał Tomczyk, Uniwersytet Medyczny, Białystok
Dr hab. Grażyna Zgórka, Uniwersytet Medyczny, Lublin 

 

Zespół Analizy Spektralnej [www] [do góry]

Prof. dr hab. Ewa Bulska, Uniwersytet Warszawski, Warszawa (przewodnicząca)
Prof. dr hab. Danuta Barałkiewicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań (zastępca przewodniczącej)
Dr hab. Barbara Wagner, Uniwersytet Warszawski, Warszawa (sekretarz)
Dr hab. inż. Jolanta Borkowska-Burnecka, Politechnika Wrocławska, Wrocław
Dr hab. Małgorzata Brzóska, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Białystok
Prof. dr hab. Ryszard Dobrowolski, Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
Prof. dr hab. Beata Godlewska-Żyłkiewicz, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok
Prof. dr hab. Krzysztof Jankowski, Politechnika Warszawska, Warszawa
Dr Izabela Komorowicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
Dr hab. Zofia Kowalewska, prof. PW, Politechnika Warszawska, Warszawa
Dr hab. Beata Krasnodębska-Ostręga, Uniwersytet Warszawski, Warszawa
Dr Dorota Kwiatkowska, Instytut Sportu, Zakład Badań Antydopingowych, Warszawa
Dr inż. Ewa Műller, Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice
Dr hab. Patryk Oleszczuk prof. UMCS, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
Dr Anna Ruszczyńska, Uniwersytet Warszawski, Warszawa
Dr hab. Myroslav Sprynskyy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
Dr hab. Elżbieta Stefaniak, prof. KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin
Dr inż. Ewa Szmyd, Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice
Prof. dr hab. inż. Małgorzata Szynkowska, Politechnika Łódzka, Łódź
Dr hab. Ryszard Świetlik, prof. PR, Politechnika Radomska, Radom
Dr Irena Agnieszka Wysocka, Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa
Dr hab. Anna Zawisza, Uniwersytet Łódzki, Łódź
Dr Mariola Zimoń, Firma COSEL, Kędzierzyn Koźle
Prof. dr hab. Wiesław Żyrnicki, Politechnika Wrocławska, Wrocław

 

Zespół Miniaturyzacji i Analizy Śladowej [www] [do góry]

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Brzózka, Politechnika Warszawska, Warszawa (przewodniczący)
Dr Magda Caban, Uniwersytet Gdański, Gdańsk
Dr hab. inż. Michał Chudy, prof. PW, Politechnika Warszawska, Warszawa
Dr inż. Tomasz Dymerski, Politechnika Gdańska, Gdańsk
Dr inż. Piotr Jamróz, Politechnika Wrocławska, Wrocław
Dr inż. Katarzyna Lech, Politechnika Warszawska, Warszawa
Dr inż. Monika Pietrzyńska, Politechnika Poznańska, Poznań
Dr hab. inż. Paweł Pohl, prof. PWr, Politechnika Wrocławska, Wrocław
Dr Anna Poliwoda, Uniwersytet Opolski, Opole
Dr hab. Iwona Rykowska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
Dr hab. Michał Szumski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
Marcin Wachelka, Selwa-Lab, Warszawa
Mariusz Szkolmowski, MS Spectrum, Warszawa

 

Zespół Automatyzacji i Robotyzacji Metod Analitycznych [www] [do góry]

Prof. dr hab. Paweł Kościelniak, Uniwersytet Jagielloński, Kraków (przewodniczący)
Prof. dr hab. Anatol Kojło, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok (zastępca przewodniczącego)
Dr hab. Joanna Kozak Uniwersytet Jagielloński, Kraków (sekretarz)
Dr Sławomir Kalinowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn
Prof. dr hab. Robert Koncki, Uniwersytet Warszawski, Warszawa
Dr Stanisława Koronkiewicz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn
Dr hab. Tomasz Ligor, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
Prof. dr hab. Krystyna Pyrzyńska, Uniwersytet Warszawski, Warszawa
Dr Edyta Nalewajko-Sieliwoniuk, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok
Prof. dr hab. Marek Trojanowicz, Uniwersytet Warszawski, Warszawa
Dr Łukasz Tymecki, Uniwersytet Warszawski, Warszawa
Dr hab. Stanisław Walas, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
Dr hab. Rafał Walczak, Politechnika Wrocławska, Wrocław
Dr hab. inż. Andrzej Wasik, Politechniki Gdańskiej, Gdańsk
Dr Marcin Wieczorek, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

 

Zespół Chemometrii i Metrologii Chemicznej [www] [do góry]

Prof. dr hab. Danuta Barałkiewicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań (przewodnicząca)
Dr Anetta Hanć, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań (sekretarz)
Dr hab. inż. Aleksander Astel, prof. AP, Akademia Pomorska, Słupsk
Dr Piotr Bieńkowski, czasopismo „Analityka”, Wydawnictwo MALAMUT, Warszawa
Prof. dr hab. Ewa Bulska, Uniwersytet Warszawski, Warszawa
Dr Maria Chudzińska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
Dr hab. Michał Daszykowski, prof. UŚ, Uniwersytet Śląski, Katowice
Prof. dr hab. Barbara Dębska, Politechnika Rzeszowska, Rzeszów
Prof. dr hab. Ryszard Dobrowolski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
Mgr Michał Fabiś, AQUANET Laboratorium Sp. z o.o., Poznań
Prof. dr hab. Beata Godlewska-Żyłkiewicz, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok
Prof. dr hab. inż. Zdzisław Hippe, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Rzeszów
Dr hab. Małgorzata Jakubowska, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
Prof. dr hab. Roman Kaliszan, Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk
Prof. dr hab. Joanna Karpińska, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok
Dr hab. Dorota Kołodyńska, prof. UMCS, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
Dr Anna Konopka, Uniwersytet Warszawski, Warszawa
Prof. dr hab. Łukasz Komsta, Uniwersytet Medyczny, Lublin
Prof. dr hab. inż. Piotr Konieczka, Politechnika Gdańska, Gdańsk
Dr hab. Tomasz Kowalkowski, prof. UMK, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
Mgr Krzysztof Maciołek, AQUANET Laboratorium Sp. z o.o., Poznań
Prof. dr hab. inż. Jan Mazerski, Politechnika Gdańska, Gdańsk
Prof. dr hab. Andrzej Parczewski, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
Dr hab. Tomasz Puzyn, prof. UG, Uniwersytet Gdański, Gdańsk
Dr Ivana Stanimirova-Daszykowska, Uniwersytet Śląski, Katowice
Prof. dr hab. Piotr Szefer, Uniwersytet Medyczny w Gdańsku, Gdańsk
Prof. dr hab. Beata Walczak, Uniwersytet Śląski, Katowice
Mgr Agnieszka Wojda, LGC Standards Sp. z o.o., Łomianki
Prof. dr hab. Romuald Wódzki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
Dr hab. Grzegorz Zadora, prof. IES, Instytut Ekspertyz Sądowych, Kraków
Dr Agnieszka Zoń, Główny Urząd Miar, Warszawa

 

Zespół Chromatografii i Technik Pokrewnych [www] [do góry]

Prof. dr hab. Bogusław Buszewski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń (przewodniczący)
Dr hab. Michał Markuszewski, prof. GUM, Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk (zastępca przewodniczącego)
Dr hab. Renata Gadzała-Kopciuch, prof. UMK, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń (sekretarz)
Dr hab. inż. Joanna Kałużna-Czaplińska, prof. PŁ, Politechnika Łódzka, Łódź
Prof. dr hab. Rajmund Dybczyński, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Warszawa
Prof. dr hab. Tadeusz Dzido, Uniwersytet Medyczny, Lublin
Dr hab. Rafał Głowacki, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki, Łódź
Prof. dr hab. inż. Adam Grochowalski, Politechnika Krakowska, Kraków
Prof. dr hab. inż. Maciej Jarosz, Politechnika Warszawska, Warszawa
Prof. dr hab. Henryk Jeleń, Uniwersytetem Przyrodniczy, Poznań
Prof. dr hab. inż. Krzysztof Kaczmarski, Politechnika Rzeszowska, Rzeszów
Prof. dr hab. Roman Kaliszan, Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk, członek PAN
Dr hab. Irena Malinowska, prof. UMCS, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
Dr hab. Rajmund Michalski, prof. IPIŚ PAN, Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN, Zabrze
Prof. dr hab. Jacek Nawrocki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
Dr hab. Ewa Poboży, Uniwersytet Warszawski, Warszawa
Prof. dr hab. Elżbieta Skrzydlewska, Uniwersytet Medyczny, Białystok
Prof. dr hab. Piotr Stepnowski, Uniwersytet Gdański, Gdańsk
Dr inż. Ewa Śliwka, Politechnika Wrocławska, Wrocław
Dr hab. inż. Ireneusz Śliwka, prof. IFJ PAN, Instytut Fizyki Jądrowej PAN, Kraków
Dr hab. Krystyna Tyrpień, prof. ŚUM,Śląski Uniwersytet Medyczny, Zabrze
Dr Małgorzata Szewczyńska, Centralny Instytut Ochrony Pracy-PIB, Warszawa
Prof. dr hab. inż. Adam Voelkel, Politechnika Poznańska, Poznań
Prof. dr hab. Monika Waksmundzka-Hajnos, Uniwersytet Medyczny, Lublin
Prof. dr hab. Wiesław Wasiak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
Prof. dr hab. inż. Piotr Wieczorek, Uniwersytet Opolski, Opole
Prof. dr hab. inż. Zygfryd Witkiewicz, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa
Dr hab. inż. Bożena Zabiegała, prof. PG, Politechnika Gdańska, Gdańsk

 

Zespół Elektroanalizy [www] [do góry]

Prof. dr hab. Władysław W. Kubiak, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków (przewodniczący)
Dr hab. inż. Bogusław Baś, prof. AGH, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków (zastępca przewodniczącego)
Dr inż. Filip Ciepiela, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków (sekretarz)
Prof. dr hab. Renata Bilewicz, Uniwersytet Warszawski, Warszawa
Prof. dr hab. Andrzej Bobrowski, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
Prof. dr hab. inż. Maria Bocheńska, Politechnika Gdańska, Gdańsk
Prof. dr hab. Witold Ciesielski, Uniwersytet Łódzki, Łódź
Prof. dr hab. Mikołaj Donten, Uniwersytet Warszawski, Warszawa
Prof. dr hab.  Zbigniew Galus, Uniwersytet Warszawski, Warszawa
Prof. dr hab. Jerzy Golimowski, Uniwersytet Warszawski, Warszawa
Prof. dr hab. Janusz Gołaś, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
Dr hab. Małgorzata Grabarczyk, prof. UMCS, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Lublin
Prof. dr hab. Maria Grzeszczuk, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław
Prof. dr hab. Mieczysław Korolczuk, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Lublin
Prof. dr hab. Zygmunt Kowalski, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
Prof. dr hab. Andrzej Lewenstam, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
Prof. dr hab. inż. Zenon Łukaszewski, Politechnika Poznańska, Poznań
Prof. dr hab. Krzysztof Maksymiuk, Uniwersytet Warszawski, Warszawa
Prof. dr hab. Elżbieta Malinowska, Politechnika Warszawska, Warszawa
Prof. dr hab. Agata Michalska-Maksymiuk, Uniwersytet Warszawski, Warszawa
Dr hab. Sławomir Michałkiewicz, Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego, Kielce
Prof. dr hab. Jan Migdalski, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
Dr hab. Włodzimierz Opoka, prof. UJ, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego , Kraków
Dr hab. Sławomira Skrzypek, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki, Łódź
Prof. dr hab. inż. Andrzej Sobkowiak, Politechnika Rzeszowska, Rzeszów
Prof. dr hab. Zbigniew Stojek, Uniwersytet Warszawski, Warszawa
Dr Małgorzata Szultka-Młyńska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
Prof. dr hab. inż. Wojciech Wróblewski, Politechnika Warszawska, Warszawa

 

Zespół Nauczania Chemii Analitycznej [www] [do góry]

Prof. dr hab. inż. Marek Biziuk, Politechnika Gdańska, Gdańsk (przewodniczący)
Dr Tadeusza Buszewska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń (zastępca przewodniczącego)
Prof. dr hab. inż. Żaneta Polkowska, Politechnika Gdańska, Gdańsk (sekretarz)
Prof. dr hab. Witold Ciesielski, Uniwersytet Łódzki, Łódź
Dr hab. Agata Dąbrowska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
Dr inż. Łukasz Dąbrowski, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Bydgoszcz
Prof. dr hab. Agnieszka Gałuszka, Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego, Kielce
Dr Małgorzata Herman, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
Prof. dr hab. Ryszard Kocjan, Uniwersytet Medyczny, Lublin
Prof. dr hab. inż. Marek Kwiatkowski, Uniwersytet Gdański, Gdańsk
Dr Anna Leśniewicz, Politechnika Wrocławska, Wrocław
Dr Barbara Mikuła, Uniwersytetu Śląski, Katowice
Dr hab. Anna Rabajczyk, prof. UJK, Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego, Kielce
Dr Witold Reczyński, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
Dr inż. Anna Sulej-Suchomska, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, Poznań
Dr inż. Anna Szymczycha-Madeja, Politechnika Wrocławska, Wrocław
Prof. dr hab. Marek Wesołowski, Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk
Dr Dorota Wianowska, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Lublin
Dr inż. Marek Wiergowski, Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk
Dr hab. inż. Agata Witczak, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Szczecin
Prof. dr hab. inż. Wojciech Wróblewski, Politechnika Warszawska, Warszawa
Dr hab. Danuta Zielińska, prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn
Prof. dr hab. Adam Hulanicki, Uniwersytet Warszawski, Warszawa (Honorowy członek Zespołu)