Stanowisko KChA PAN w sprawie konferencji naukowych